FL's virke

FL's virke er at følge den generelle udvikling omkring forhold, som både direkte og indirekte vedrører sommerhusejere, og kan tilbyde støtte og opbakning til opgaver af fælles interesse for medlemmerne.

Landsforeningen er høringsberettiget, hvilket betyder, at den har medindflydelse på beslutninger, der træffes i Miljøministeriet
(Skov- og Naturstyrelsen) og Kystdirektoratet.

Landsforeningen er høringsberettiget i ansøgninger til kommuner om bade- og bådebroer.

Landsforeningen er medlem af Forbrugerrådet, har faste pladser i Byggeriets Ankenævn, Håndværkets Ankenævn,
Ankenævn for tekniske Installationer og Patientklagenævnet.

Landsforeningens medlemsforeninger varetager primært selv lokale interesser,
men Landsforeningen kan på skriftlig anmodning yde assistance.

Landsforeningen har tilknyttet tre advokater, bosiddende henholdsvis i Jylland, på Fyn og Sjælland, hvilket betyder
at Landsforeningen kan tilbyde det, der svarer til den almindelige retshjælp, hvor vejledning af juridisk karakter er uden vederlag.

Landsforeningens hovedbestyrelse består af medlemmer fra medlemsforeningerne,;
valgt på den ordinære årlige generalforsamling for to år, ligeligt fordelt fra hele landet.