FL's holdninger er

Besluttet og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. oktober 2009 i Svendborg.

1. Helårsbenyttelse af sommerhuse i vinterhalvåret:
FL er grundlæggende modstander af ulovlig helårsbeboelse i sommerhuse, men forholder sig til Planloven, hvorefter sommerhuse, bortset fra kortvarige ferieophold m.v., ikke må benyttes til overnatning i perioden 1. oktober til 31. marts.

2. Stoploven og afviklingsloven:
FL forholder sig positivt til Afviklingsloven, der før Stoploven i 1999 gav mulighed for at afvikle ulovlig helårsbeboelse i løbet af 10 år. Landsforeningen kan acceptere at der ses lempeligt på lovlige dispensationsforhold, når disse udløber i 2009. Dog efter individuel ikke proforma arrangementer.

3. Udlejning af sommerhuse i vinterhalvåret:
FL forholder sig til Planlovens bestemmelser, om erhvervsmæssig udlejning i henhold til Lov om Sommerhuse og Camping m.v. (Sommerhusloven).

4. Otiumsreglen:
FL's formål er, at bibeholde de danske sommerhusområder som en kulturarv. Landsforeningen forholder sig positivt til denne.

5. Særregler om sommerhuse:
FL forholder sig positivt til den danske særregel i EU angående sommerhuse.

6. Miljøforhold i sommerhusområderne:
Landsforeningen forholder sig positivt til at sommerhusområderne benyttes med størst mulige hensynstagen til naturen.

7. Bade- og bådebroer:
FL's holdning er, at der kun etableres broer hvor der er behov.


8. Kloakering af sommerhusområder:
FL's holdning er, at der alene bliver kloakeret grundt miljømæssige forhold.