FL's historik

Den 21. august 1973 besluttede visionære personer at danne en landsforening for fritidshusejere.

Formålet skulle være en sammenslutning, der med større vægt kunne repræsentere tilsluttede lokalforeninger. 

Lørdag den 3. november 1973 afholdtes stiftende generalforsamling for Fritidshusejernes Landsforening på Byggecentrums kursusejendom i Middelfart med det formål at være en upolitisk sammenslutning af ejere af fritidshuse i Danmark, som kunne varetage medlemmers fællesinteresser over for offentlige myndigheder.

Fritidshusejernes Landsforening er i dag en selvstændig og partipolitisk uafhængig sammenslutning, der varetager medlemmernes fælles interesser over for offentligheden, myndigheder, regering og Folketing.

Landsforeningen følger den generelle udvikling omkring forhold, som både direkte og indirekte vedrører sommerhusejere, og tilbyder støtte og opbakning til opgaver af fælles interesse.

 I årenes løb har Landsforeningen været beskæftiget med:

Ejendomsvurderinger.

Ændring af den kommunale styrelseslov.

Private vandværkers stilling efter den nye vandforsyningslov.

Blokfordelingen til sommerhuskommuner.

Ulovlig helårsbeboelse i sommerhusområder.

Fritidshuse på lejet grund.

Lejekontrakter.

Spildevandsproblemer.

Ændring af postloven.

Kystsikring og afvandingsprojekter.

Udlændinges adgang til køb af fritidshuse i Danmark.

Fredningssager.

Kommuneplaner.

Private fællesveje.

Bade- og bådebroer.

Lokalplaner.

Regionsplaner.

Planloven.

Badevandsforureningen

Udover det her nævnte, har der været mange andre både større og mindre projekter, som Landsforeningen har tages sig af til gavn for alle sommerhusejere i Danmark.