FL's formål

Fritidshusejernes Landsforening formål er, at være samlende for alle ejere af sommerhuse i Danmark.
 
Landsforeningens formål er, at varetage og tilgodese medlemmernes fælles interesser i forhold der vedrører sommerhusejere overfor offentligheden, myndigheder, regering og Folketing.
 
Landsforeningens formål er, at tilbyde støtte og opbakning til fælles interesse for sommerhusejere, som medlemmer i grundejerforeninger og sammenslutninger.
 
Landsforeningens formål er, at arbejde i bred almindelighed på at bevare det gode miljø, de grønne områder, naturen og den friske luft.
 
Landsforeningens formål er, at bibeholde de danske sommerhusområder som en national kulturarv.
 
Fritidshusejernes Landsforenings motto: "Sammenhold, saglighed og soliditet giver styrke".