FL's hoved arbejdsopgaver.

Fritidshusejernes Landsforening arbejder på følgende hovedarbejdsopgaver:

  • at fastholde kommunerne til at overholde "Afviklingsloven" som udløb i året 2009.
  • at fastholde kommunerne til overholdelse af Planloven.
  • at Planlovens "særlige tilfælde" bliver klarere og ensartet for alle kommuner.
  • at få indført landsdækkende retningslinjer og lovgivning for grundudlejere.
  • at kommunernes nye kompetence om tilladelser til bade- og bådebroer bliver holdt på et minimum.
  • at kommunerne får fjernet ulovlige bade- og bådebroer.
  • at afholde netværkskonferencer, der skal medvirke til at skabe netværk mellem grundejerforeninger, og at medvirke til at bevare sommerhusområdernes naturværdier m. m.
  • at medvirke til at udvikle et godt naboskab, og om mulighederne for at gå i dialog med de respektive kommuner.