fllogo3

FL's holdninger er:

Besluttet og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. oktober 2009 i Svendborg.

 

1. Helårsbenyttelse af sommerhuse i vinterhalvåret:

FL er grundlæggende modstander af ulovlig helårsbeboelse i sommerhuse, men forholder sig til Planloven, hvorefter sommerhuse, bortset fra kortvarige ferieophold m.v., ikke må benyttes til overnatning i perioden 1. oktober til 31. marts.

 

2. Stoploven og afviklingsloven:

FL forholder sig positivt til Afviklingsloven, der før Stoploven i 1999 gav mulighed for at afvikle ulovlig helårsbeboelse i løbet af 10 år. Landsforeningen kan acceptere at der ses lempeligt på lovlige dispensationsforhold, når disse udløber i 2009. Dog efter individuel ikke proforma arrangementer.

 

3. Udlejning af sommerhuse i vinterhalvåret:

FL forholder sig til Planlovens bestemmelser, om erhvervsmæssig udlejning i henhold til Lov om Sommerhuse og Camping m.v. (Sommerhusloven).

 

4. Otiumsreglen:

FL's formål er, at bibeholde de danske sommerhusområder som en kulturarv. Landsforeningen forholder sig positivt til denne.

 

5. Særregler om sommerhuse:

FL forholder sig positivt til den danske særregel i EU angående sommerhuse.

 

6. Miljøforhold i sommerhusområderne:

Landsforeningen forholder sig positivt til at sommerhusområderne benyttes med størst mulige hensynstagen til naturen.

 

7. Bade- og bådebroer:

FL's holdning er, at der kun etableres broer hvor der er behov.

 

8. Kloakering af sommerhusområder:

FL's holdning er, at der alene bliver kloakeret grundet miljømæssige forhold.

Fritidshusejernes Landsforening, Sekretariatet, Solbakkevej 60, 4700 Næstved. Email: sekretariat@mitfritidshus.dk

 

Copyright @ 2016 - 2017 All rights reserved Fritidshusejernes Landsforening