fllogo3

Forsikringer gennem Fritidshusejernes Landsforening

 

 

Et af de mange attraktive tilbud Fritidshusejernes Landsforening (FL) har til  vore medlemsforeningerne, er en meget fordelagtig forsikringsaftale med Codan Forsikring A/S, der i øjeblikketgælder for syv forskellige forsikringer.

For alle forsikringer gælder, at forsikringernekan tegnes uanset den enkelte grundejerforenings størrelse og medlemsantal til samme præmie for alle, idet FL står for den samlede police.

Præmien bliver opkrævet hos den enkelte grundejerforening,der har tilmeldt sig forsikringsordningen. Hovedforfaldsdatoen er generelt pr. 01. marts.

Skulle der være medlemsforeninger, der allerede har tilsvarende forsikringer, kan de overføres til Codan Forsikring A/S efter de gældende bestemmelseri jeres nuværende forsikringsbetingelser.

Ønsker du yderliger oplysninger om disse attraktive forsikringstilbud, kan du kontakte FL's kasserer Kaj Holdensen på telefon 2112 9818 eller pr. e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

De forsikringer der kan tegnes gennem FL er:

  1. Lovpligtig Arbejdsskades forsikring:
   1. Lovpligtig Arbejdsskade dækker efter lovens krav. Forsikringen omfatter alene risikoen for arbejdsulykker i henhold til Lov om sikring mod følger af arbejdsskade § 9, nr. 1 og 2.
  2. Ansvarsforsikring Erhverv:
   1. Erhvervsansvarsforsikring dækker det erstatningsansvar, som grundejerforeningen, dens medlemmer, bestyrelser og eventuelle ansatte (frivillig arbejde) kan pådrage sig som led i grundejerforeningens virke. Forsikringen dækker ansvar for skade i forbindelse med fælles veje, fælles arealer, legepladser m.v. hørende under grundejerforeningen.
  3. Bestyrelsesansvarsforsikring:
   1. Bestyrelsesansvarsforsikring der dækker bestyrelsesansvar, dog ikke besvigelse. Krav der udspringer af handlinger eller undladelser, som ligger før policens ikrafttrædelsesdato, er ikke dækket. Præmien for bestyrelsesansvarsforsikringen er ens uanset antal medlemmer. Flere informationer kan læses på tilmeldelsesblanketten. 
  4. Forsikring mod IT-Svindel: 
   1. En forsikring der dækker netbank - indbrud og netbank - hacking m.v. op til 250.000 kr. pr. forening med en selvrisiko på 25.000 kr.
  5. Underslæbsforsikring kr. 100.000,- : 
   1. En forsikring op til 100.000 kr. pr. forening, uden selvrisiko.
  6. Underslæbsforsikring kr. 300.000,- : 
   1. En forsikring op til 300.000 kr. pr. forening, uden selvrisiko.
  7. Hjertestarterforsikring: 
   1. Kaskodækning 25.000 kr. med en selvrisiko på 5.000 kr.

  

Landsforeningen kan kun opfordre medlemsforeningerne til at tegne disse forsikringer.

Tilmeldingsblanket hentes her (husk at logge ind) eller rekvireres ved henvendelse til FL's sekretariatet Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

 

Til forside

Fritidshusejernes Landsforening, Sekretariatet, Solbakkevej 60, 4700 Næstved. Email: sekretariat@mitfritidshus.dk

 

Copyright @ 2016 - 2017 All rights reserved Fritidshusejernes Landsforening